LANTEK FLEX 3DSoftver

Lantek Flex3d Tubes

Je softver za modeliranje, ugniježđivanje i rezanje cijevi. Lantek je iskoristio sva svoja iskustva i znanja stečena u dizajnu softvera za rezanje i probijanje limova i prenio ih u sektor rezanja cijevi.

Lantek Flex3d Steelwork

To je modul usmjeren na modeliranje, gniježđenje i programiranje strojeva za obradu greda i profila (I, U, L, H, T i kvadratnih, pravokutnih, okruglih cijevi).

Nudi upravljanje strojevima koji podržavaju sve vrste tehnologija za proizvodnju poluproizvoda u čeličnim konstrukcijama.

Programska rješenja

Kontakt

Cesta železarjev 8h, SI-4270 Jesenice

LSC SOLUTIONS d.o.o je član skupine LSC

Copyright 2023, LSC GROUP d.o.o. All rights reserved.