LSC PROOPCIJSKI MODULIOpcijski moduli

MRP

Sistem za planiranje potreb po materialu. V povezavi z ostalimi moduli, omogoča nadzor nad potrebami po materialu in omogoča avtomatizacijo naročanja izdelkov ter optimizacijo zaloge posameznega materiala oz. pol/izdelkov.

MPS

Napredni sistem za grobo planiranje proizvodnih virov (glede na potrebe), ki omogoča avtomatizacijo samega planiranja in priprave delovnih nalogov.

MIKRO PLANIRANJE

Rešitev za planiranje posameznih delovnih postaj oz. operacij znotraj proizvodnje. Terminski plan dela, omogoča učinkovito planiranje, optimizacijo in nadzor nad izvajanjem operacij.

TERMINALNO POSLOVANJE

Terminali v proizvodnji omogočajo bolj učinkovito podajanje in zajem podatkov znotraj posamezne operacije ter nadzor nad izvajanjem dela.

VZDRŽEVANJE OPREME

Sistem za izvajanje vzdrževalnih posegov na strojih in opremi v proizvodnji. Omogoča izvajanje planiranih in izrednih vzdrževanj, vključuje navodila in postopkovnike za izvedbo vzdrževalnih del. Vzdrževanja se lahko planirajo vnaprej.

Programske rešitve

Kontakt

Cesta železarjev 8h, 4270 Jesenice

LSC SOLUTIONS d.o.o je član skupine LSC

Copyright 2023, LSC GROUP d.o.o. All rights reserved.